Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

0198 2367 500
Reposted frombrumous brumous viaciarka ciarka
przemeksic
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viamleczuu mleczuu
5969 e13f 500

September 13 2017

1165 3b5d 500

blueblackdream:

Edvard Munch, Attraction I (Tiltrekning I), 1896

przemeksic
Wszystko trwa, dopóki sam, tego chcesz.
— Myslovitz
przemeksic
5439 4f73
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viacrispybones crispybones
przemeksic
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viairmelin irmelin
przemeksic
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaaspazja aspazja
przemeksic
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viaaspazja aspazja

September 11 2017

przemeksic
0238 f8cc 500

September 08 2017

przemeksic
4094 46ca
Reposted from0 0 viaparachute parachute
przemeksic
5259 bbc1 500

vaticanrust:

Joy Division

przemeksic
przemeksic
Ucieczka nigdy nie jest końcem, a zawsze tylko odwleczeniem. Wiesz o tym bardzo dobrze.
— Daniel Glattauer - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalmostlover almostlover
przemeksic
Był jeszcze zbyt młody, aby wiedzieć, że pamięć serca unicestwia złe wspomnienia, wyolbrzymiając dobre, i że dzięki temu mechanizmowi udaje nam się znosić ciężar przeszłości
— Gabriel García Márquez – Miłość w czasach zarazy
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
przemeksic
Nie da się wrócić do przeszłości. Nie da się naprawić tego, co zostało zniszczone. Ale można iść naprzód. Liczy się każdy krok. Każdy jest ważny.
— J.D. Robb – Świadek śmierci
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
przemeksic

W tamtych czasach nie było jeszcze Internetu, e-maili, Skype'a czy różnych ICQ.
W tamtych czasach listy miłosne wysyłane z Francji do Kalifornii szły dziesięć dni.
W tamtych czasach, kiedy napisałeś "Kocham Cię!", musiałeś czekać na odpowiedź trzy tygodnie.
A czekanie przez trzy tygodnie na "Kocham Cię" naprawdę jest nieludzkie, kiedy się ma dwadzieścia lat.
— Guillaume Musso, "Kim byłbym bez ciebie?"
Reposted frommilsabelle milsabelle viacrispybones crispybones
przemeksic
Reposted fromjasminum jasminum viacrispybones crispybones
przemeksic
4567 92b4 500
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl