Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2016

przemeksic
1656 905a
Reposted fromEkran Ekran viamanfredxoxo manfredxoxo
przemeksic
Reposted fromfitvet fitvet viauncannyfirefly uncannyfirefly
przemeksic
2476 8170
Reposted frommisza misza viadiablerie diablerie
przemeksic
Forgive me, madam, for taking up so much of your time.
przemeksic
przemeksic
1014 d164
Reposted fromshar17666 shar17666 viarudaizia rudaizia

May 30 2016

przemeksic
3498 067b 500
Reposted frompiehus piehus viafufu fufu
przemeksic
9214 9277
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 18 2016

przemeksic
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. 
— Maciej Bennewicz, socjolog, psychoterapeuta i coach
Reposted frommahidevran mahidevran viaigul igul
przemeksic
5982 b53f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaigul igul
przemeksic
2450 590d
Reposted fromretro-girl retro-girl viaigul igul
przemeksic
9346 8310
Reposted fromGIFer GIFer viabeckycue beckycue
przemeksic
1753 3a44 500
Reposted frompeper peper viaohhh ohhh
przemeksic
0287 f0e5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
przemeksic
9498 4a89 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakonwalia konwalia
przemeksic
8998 80d5
Reposted fromcalifornia-love california-love viakonwalia konwalia
przemeksic
Wyjechała z miasta, a ja zacząłem tęsknić. Z tygodnia na tydzień coraz bardziej. Po kilku miesiącach zrozumiałem, że nie potrafię o niej zapomnieć, co więcej - pamiętałem ją coraz bardziej, wspominałem, przypominałem sobie, marzyłem, uczyłem się jej na nowo jak wiersza, którego kilka wersów zdążyło już ulecieć. Broniłem się przed tą myślą, odrzucałem ją, ale ciągle wracała: „Kocham Marysię Jezus, ja ją naprawdę kocham i jak idiota pozwoliłem jej odejść”. Nie mogłem tylko pojąć jednego: dlaczego poczułem to dopiero teraz, jakby ta miłość była bombą z opóźnionym zapłonem.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
przemeksic
Kiedy stawała się zimna i twarda, żebrałem o to, żeby znowu była dla mnie dobra, żeby mi wybaczyła, żeby mnie kochała. Czasami czułem, że chyba sama cierpi z powodu swojej oziębłości i uporu. Tak, jakby tęskniła do moich ciepłych przeprosin, zapewnień i zaklęć.
— Bernhard Schlink
Reposted fromSoulScream SoulScream viadeadenddreams deadenddreams
przemeksic
4877 cdbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl