Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

przemeksic
2683 5060
przemeksic
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viaznikajac znikajac
przemeksic
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
3030 c878 500

M. Hłasko

przemeksic
9506 7cb7
Reposted fromnoone97 noone97 viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 30 2017

przemeksic
3659 1d2c 500
Reposted fromopticculture opticculture vialittlemouse littlemouse

November 29 2017

przemeksic
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viathefirstdrop thefirstdrop
przemeksic
2098 0828
Reposted fromhysterie hysterie viadangel dangel

November 24 2017

przemeksic
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaIriss Iriss
przemeksic
Reposted fromcolagatji colagatji viavigil vigil
6437 04f2 500
Reposted fromdivi divi viaohhh ohhh
4977 5368 500
Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn
przemeksic
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 23 2017

przemeksic
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
przemeksic

November 22 2017

przemeksic
9991 cf92 500
7794 df00 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viavigil vigil
4005 723d 500

redlipstickresurrected:

Andrea Ucini (Italian, b. Italy, based Hundested, Denmark) - Too Easy from An Article About A Weapons Accident, 2017

Reposted fromsimonsayer simonsayer viavigil vigil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl