Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

2510 573a
Reposted frombuddhablink buddhablink viaSkydelan Skydelan
przemeksic
przemeksic
1584 dca3
Reposted fromadejsza adejsza viablackheartgirl blackheartgirl

July 07 2015

4750 457d
Reposted fromtwice twice viacammycat cammycat
przemeksic
6359 e48a
Reposted fromApch Apch vialittledarling littledarling
przemeksic
8266 0eae
Reposted fromrol rol viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
przemeksic
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaxhiatusx xhiatusx
9267 8479 500
Reposted fromlouse louse viaszatanista szatanista
przemeksic
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
przemeksic
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
Reposted frompassionative passionative viaSkydelan Skydelan
przemeksic
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
przemeksic
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze..
— tęsknię
Reposted frompustemysli pustemysli viaSkydelan Skydelan
przemeksic
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viaSkydelan Skydelan
przemeksic
Wszystko przeminie. Mądry człowiek wie o tym od samego początku i niczego nie żałuje.
— Olga Tokarczuk, "Prowadź swój pług przez kości umarłych"
Reposted fromlynxlynx lynxlynx viaSkydelan Skydelan
przemeksic

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaSkydelan Skydelan
przemeksic
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viabe-awesome-today be-awesome-today
4818 5352
przemeksic
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viayeahlow yeahlow
przemeksic
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarch18 march18
przemeksic
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viablue-velvet blue-velvet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl